आज हुन गैरहेको बार्षिक परिक्षा को सम्पूर्ण विधार्थिहरु लाई मेरो शुभकामना