Batch 2066

Aarati Tiwari

Binaya Kharel

Bipana Neupane

Bipin Neupane

Deepesh Tiwari

Dol Raj Rijal

Krishna Chalise

Madan Guring

Manu Saokota

Medha Neupane

Nira Bhandari

Nirmala Subedi

Pawan Bhusal

Prakash Sapkota

Rajesh Khanal

Rajesh Shrestha

Rekha Sapkota

Roshan Sapkota

Sabin Rimal

Sandesh Gautam

Santosh Shrish

Shilpa Thapa

Shishir Poudel

Subash Parajuli

Sudip Sherpa

Sunil Sewan

Suraj Giri

Suraj Mahato

Tol Bahadur Thapa