Batch 2067

Aashish Regmi

Amrita Khanal

Anita Kandel

Anu Kharel

AshimShrestha

Asmita Sharma

Badri Sapkota

Basu Sapkota

Basanta Sapkota

Bishwas Pandey

Birat Spkota

Deepak Sapkota

Deepak Sapkota

Deepin Subedi

Dinesh Acharya

Lalit Kumar Damai

Madan Acharya

Mamata Tiwari

Manisha Aryal

Manisha Tiwari

Mausam Tiwari

Muna Chalise

Nishan Tiwari

pawan Sapkota

Bupesh Bhandari

Sabina Chheri

Salik Ram Sapkota

Sandeep Neupane

Santosh Sapkota

Smrita Sharma

Shubam Kandel

Subham Sigdel

Sweta Bhattari